گروه صعد معتبر ترین است

گروه صعد در راستای تکریم مشتری گام های زیادی برمیدارد. برای همین همیشه برنده و دارای استاندار های بین المللی پشتیبانی مشتریان است.

400+

فروش در روز


10

کادر آماده پاسخگویی شما


50K+

مشتری راضی


5+

سال فعالیت
گاه شمار گروه صعد

تیم تحقیق و توسعه گام های شاخص گروه را در این تایم لاین منتشر می کند:
 • اردیبهشت ماه 1396استارت مجموعه دکتر اویل

  مجموعه دکتر اویل با هدف تولید و عرضه مستقیم روغن های درمانی شروع به فعالیت کرد.
 • تیر ماه 1397ملحق شدن مجموعه صابونچی

  امتیاز مجموعه صابونچی با قدمت بیش از صد سال خریداری شد و با رویکردی مدرن شروع به تولید صابون های طبیعی کرد.
 • مهر ماه 1399استارت پروژه عطاری 24 ساعته

  مجموعه عطاری با هدف تکمیل سبد گیاهان دارویی و عرقیجات راه اندازی شد.
 • اسفند ماه 1399آغاز فعالیت رسمی گروه صعد

  گروه صعد با هدف یکپارچه سازی و مدیریت بهتر مجموعه ها شروع به کار کرد.